Pogoda
Aktualności >> Zarząd

Zarząd OSP Boleszkowice


Druh Waldemar Ćwiok -prezes

Druh Franciszek Ciechanowicz -wiceprezes-naczelnik

Druh Paweł Dymek -wiceprezes

Druh Witold Ćwiok -zastępca naczelnika

Druh Aleksander Pacewicz -sekretarz

Druh Krzysztof Ćwiok -skarbnik

Druh Kazimierz Makrzanowski -gospodarz

Druh Wojciech Ciechanowicz -członek zarządu

Druh Sławomir Ciechanowicz -członek zarząduKomisja Rewizyjna
Druh Eugeniusz Piekar -przewodniczący

Druh Sławomir Kudła -członek

Druh Piotr Olejniczak -członek